Liên hệ: 0127 27 27 983

Bảng giá đèn sân vườn

Các loại đèn sân vườn, trang trí ngoài trời không chỉ đòi hỏi cao về mặt thẩm mĩ, tính an toàn, chất lượng sản phẩm mà vấn đề giá cả cũng được nhiều người quan tâm. Chính vì vậy, sân vườn Nhất Tâm chúng tôi đã cập nhật bảng giá đèn sân vườn mới nhất năm 2014. Bảng giá đèn sân vườn gồm:

ĐÈM GHIM CỎ
Stt Hình ảnh Mã số Chủng loại Đơn giá (vnđ) Ghi chú
1 PRGK13 Compact 13 900.000 Bao gồm bóng compact xoắn 13W
2 PRGK80 PAR38 80W 968.000 Bao gồm bóng PAR38 80W
3 PRGL13 Compact 13 900.000 Bao gồm bóng compact xoắn 13W
4 PRGL80 PAR38 80W 968.000 Bao gồm bóng PAR38 80W
5 PRGM13 Compact 13 900.000 Bao gồm bóng compact xoắn 13W
6 PRGM80 PAR38 80W 968.000 Bao gồm bóng PAR38 80W
7 PRGI80 1 x E27 805.000 Bao gồm bóng xoắn 13W
8 PRGJ150 1 x G12 1.868.000 Bao gồm chấn lưu, kích, tụ, bóng metal 150W
9 PLLI3L 1 x 3W 975.000
ĐÈN DƯỚI NƯỚC
Stt Hình ảnh Mã số Chủng loại Đơn giá (vnđ) Ghi chú
10 PRGU3L 3 x 1W 580.000
11 PRGN80 PAR38 12V 80W 1.250.000 Bao gồm bóng PAR38 12V 80W
12 PRGV6L 6 x 1W 1.080.000
13 PRGO50 MR16 12V 50W 510.000 Bao gồm transformer, bóng 12V 50W
14 PRGW9L 9 x 1W 2.500.000
ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN
Stt Hình ảnh Mã số Chủng loại Đơn giá (vnđ) Ghi chú
15 OLC140E27 1 x E27 3.914.000 Có đế, thân cao 2,66m, bóng compact 26W
16 OLD140E27 1 x E27 5.890.000 Có đế, thân cao 2,66m, bóng compact 26W
17 OLE140E27 1 x E27 3.890.000 Có đế, thân cao 2,66m, bóng compact 26W
18 OLR140E27 1 x E27 3.890.000 Có đế, thân cao 2,66m, bóng compact 26W
19 OLG140E27 1 x E27 3.890.000 Có đế, thân cao 2,66m, bóng compact 26W
20 OLS140E27 1 x E27 3.890.000 Có đế, thân cao 2,66m, bóng compact 26W
21 OLT140E27 1 x E27 4.090.000 Có đế, thân cao 2,66m, bóng compact 26W
22 OLU140E27 1 x E27 4.290.000 Có đế, thân cao 2,66m, bóng compact 26W
23 OLV29L LED 19.500.000
24 OLX29L LED 21.000.000
25 PLLAE27 1 x E27 1.520.000 Bao gồm 1 bóng compact 26W
26 PLLBE27 1 x E27 1.914.000 Bao gồm 1 bóng compact 26W
27 PLLCE27 1 x E27 1.520.000 Bao gồm 1 bóng compact 26W
28 PLLDE27 1 x MR16 1.576.000 Bao gồm 1 bóng MR16 50W
29 PLLIE27 1 x E27 3.780.000 Bao gồm 1 bóng compact 26W
30 PLLJE27 1 x E27 3.780.000 Bao gồm 1 bóng compact 26W
31 PLLKE27 1 x E27 2.560.000 Bao gồm 1 bóng compact 13W
32 PLLLE27 1 x E27 2.560.000 Bao gồm 1 bóng compact 13W
ĐÈN GẮN TRỤ
Stt Hình ảnh Mã số Chủng loại Đơn giá (vnđ) Ghi chú
33 PLLEE27 1 x E27 1.070.000 Bao gồm 1 bóng compact 26W
34 PLLFE27 1 x E27 1.070.000 Bao gồm 1 bóng compact 26W
35 PLLGE27 1 x E27 676.000 Bao gồm 1 bóng compact 26W
36 PLLHE27 1 x E27 1.182.000 Bao gồm 1 bóng compact 26W
ĐÈN GẮN TƯỜNG
Stt Hình ảnh Mã số Chủng loại Đơn giá (vnđ) Ghi chú
37 PWLAE27 1 x E27 507.000 Bao gồm 1 bóng compact 13W
38 PWLBE27 1 x E27 1.295.000 Bao gồm 1 bóng compact 15W
39 PWLCE27 2 x E27 732.000 Bao gồm 2 bóng compact 9W
40 PWLDE27 2 x E27 1.520.000 Bao gồm 2 bóng compact 13W
41 PWLERXS7 1 x RxS7 2.589.000 Bao gồm bộ ruột, bóng metal 150W
42 PWLFG24D 1 x E27 563.000 Bao gồm 1 bóng compact 13W
43 PWLGE27 1 x E27 1.520.000 Bao gồm 1 bóng compact 13W
44 PWLHE27 1 x E27 1.666.000 Bao gồm 1 bóng compact 13W
45 PWLIE27 1 x E27 1.971.000 Bao gồm 1 bóng compact 13W
46 PWLJE27 1 x E27 439.000 Bao gồm 1 bóng compact 13W
47 PWLKE27 1 x E27 439.000 Bao gồm 1 bóng compact 13W
48 PWLLE27 1 x E27 439.000 Bao gồm 1 bóng compact 13W
49 PWLME27 1 x E27 304.000 Bao gồm 1 bóng compact 13W
50 PWLNE27 1 x MR16 394.000 Bao gồm 1 bóng compact 13W
51 PWLOE27 1 x E27 394.000 Bao gồm 1 bóng compact 13W
52 PWLPE27 1 x E27 304.000 Bao gồm 1 bóng compact 13W
53 PWLRE27 1 x E27 462.000 Bao gồm 1 bóng compact 13W
54 PWLQE27 1 x E27 304.000 Bao gồm 1 bóng compact 13W
55 PWLSE27 1 x E27 191.000 Bao gồm 1 bóng compact 13W
ĐÈN PHA KHÔNG THẮM NƯỚC
Stt Hình ảnh Mã số Chủng loại Đơn giá (vnđ) Ghi chú
56 POLA15065  1 x RxS7  1.580.000  Bao gồm chấn lưu, kích, tụ 18, bóng metal 150W
57 POLA40065  1 x E40  2.310.000  Bao gồm chấn lưu, kích, tụ 32, bóng metal 400W
58 POLA25065   1 x E40  1.820.000  Bao gồm chấn lưu, kích, tụ 18, bóng metal 250W
59 POLA100065   1 x E40  5.801.000  Bao gồm chấn lưu, kích, tụ, bóng metal 1000W
60 POLB15065/E27  1 x E27  1.380.000  Bao gồm chấn lưu, kích, tụ 18, bóng metal 150W
61 POLB15065/RxS7   1 x RxS7  1.380.000  Bao gồm chấn lưu, kích, tụ 18, bóng metal 150W
62 POLC15065/E27  1 x E27  1.380.000  Bao gồm chấn lưu, kích, tụ 18, bóng metal 150W
63 POLC15065/RxS7   1 x RxS7  1.380.000  Bao gồm chấn lưu, kích, tụ 18, bóng metal 150W
64 POLI7065  1 x G12  1.768.000  Bao gồm chấn lưu, kích, tụ, bóng metal 70W
65 POLL365L  LED  1.460.000
66 POLD100065  1 x E40  5.991.000  Bao gồm chấn lưu, kích, tụ, bóng metal 1000W
67 POLH1065  LED 10W  880.000
68 POLH2065  LED 20W  1.650.000
69 POLH3065  LED 30W  2.580.000
70 POLH5065  LED 50W  6.657.000
71 POLH8065  LED 80W  8.075.000
72 PUCA15065   1 x RxS7  3.800.000  Bao gồm chấn lưu, kích, tụ 18, bóng metal 150W
73 PUCB15065   1 x RxS7  3.450.000  Bao gồm chấn lưu, kích, tụ 18, bóng metal 150W
74 PUCC40065  1 x E40  2.600.000  Bao gồm chấn lưu, kích, tụ 32, bóng metal 400W
75 PUCD40065  1 x E40  2.800.000  Bao gồm chấn lưu, kích, tụ 32, bóng metal 400W
76 POLI9065L  LED 90W  16.600.000
77 POLI15065L  LED 150W  23.500.000
78 POLI30065L  LED 300W  41.000.000
79 POLK15065 1 x RxS7  3.050.000  Bao gồm chấn lưu, kích, tụ 18, bóng metal 150W
LƯU Ý
  • Bảng giá đã bao gồm thuế VAT 10%.
  • Bảng giá cũng có thể thay đổi mà không thông báo trước.

Sân vườn Nhất Tâm chúng tôi chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại trang thiết bị cần thiết cho việc trang trí sân vườn, công viên, công trình. Truy cập sanvuonnt hoặc đường dây nóng 0127 27 27 983 để biết thêm chi tiết.

Related Posts