Liên hệ: 0127 27 27 983

Triễn lãm Cây Cảnh Nghệ Thuật Tỉnh Vĩnh Phúc lần III 2014

Hôm nay khai mạc Triển lãm Cây cảnh nghệ thuật Tỉnh Vĩnh Phúc lần III năm 2014. Triển lãm diễn ra tại Bảo Tàng Tỉnh Vĩnh Phúc. Vài hình ảnh về Triển lãm, mời anh em thưởng lãm.

Cây Vú Bò
Cây Vú Bò
Cây Tước Mai
Cây Tước Mai
Cây Sam
Cây Sam

 

Cây Me thác đổ
Cây Me thác đổ
Cây Hải Châu
Cây Hải Châu

Related Posts